Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Bình phun IK dòng Multi

Bình phun IK dòng Multi bền bỉ có ứng dụng rộng rãi, sử dụng với nhiều loại hóa chất trong nhiều lĩnh vực.

Bình phun IK có ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực


IK MULTI 6 – Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Công suất tổng: 6 l. - 1.58 U.S. Gallons.

- Công suất sử dụng: 4 l. - 1.06 U.S. Gallons.

- L/PHÚT. 3 BAR: 0.50 l/phút. - 1 pint/phút.

- Trọng lượng tổng:  1.72 Kg - 3.78 lbs.

- Trọng lượng tịnh:  1.47 Kg - 3.23 lbs.

b. IK MULTI 9 – Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Công suất tổng: 8 l. - 2.11 U.S. Gallons.

- Công suất sử dụng: 6 l. - 1.58 U.S. Gallons.

- L/PHÚT. 3 BAR: 0.50 l/phút. - 1 pint/phút.

- Trọng lượng tổng:  2.00 Kg - 4.40 lbs.

- Trọng lượng tịnh:  1.72 Kg - 3.78 lbs.

c. IK MULTI 12 – Thông số kỹ thuật:

- Công suất tổng: 10 l. - 2.64 U.S. Gallons.

- Công suất sử dụng: 8 l. - 2.11 U.S. Gallons.

- L/PHÚT. 3 BAR: 0.50 l/phút. - 1 pint/phút.

- Trọng lượng tổng:  2.23 Kg - 4.91 lbs.

- Trọng lượng tịnh:  1.93 Kg - 4.25 lbs.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét